Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2017

atramentowa
0162 a2e3 500
atramentowa
9915 ab5a 500

porn4ladies:

M24 🔲 F22

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viabeeth beeth
atramentowa
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viairmelin irmelin
atramentowa
4680 a1ab 500
Reposted fromfeels feels viamrdrunkteen mrdrunkteen
atramentowa
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viamrdrunkteen mrdrunkteen
atramentowa
Człowiek musi z kimś czuć, z kimś myśleć, z kimś rozmawiać, aby wiedział, że istnieje.  
— Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamrdrunkteen mrdrunkteen
atramentowa
Waldeinsamkeit
Reposted frombiru biru viamyzone myzone
0137 70ed 500

eredion:

This. This is what I want to experience one day before I die.

Reposted fromSkydelan Skydelan viaflyleaf flyleaf
5363 a6c5 500
Reposted frombrumous brumous viaWlodara Wlodara
atramentowa
atramentowa
8847 acbc 500
Reposted fromoll oll vialatusek latusek
atramentowa
6734 35f8
Reposted frommayhos mayhos vialatusek latusek
5597 bbe5 500
Reposted fromPitch Pitch viawszystkodupa wszystkodupa
atramentowa
5000 f2b7
- katowice, dawno w mieście nie byłem .
Reposted frombubsoon bubsoon viawszystkodupa wszystkodupa
atramentowa
8545 495c 500
atramentowa
atramentowa
atramentowa
4604 bcee
Reposted from3DSexShow 3DSexShow viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl